Relaterade Länkar

Utforska vår samling av ytterligare resurser och länkar som kan stödja och fördjupa din förståelse av funktionsrätt och frågor som berör tillgänglighet, delaktighet, och jämlikhet.

folkhalsomyndigheten

 

forsakringskassan

Arbetsförmedlingen

Region Västernorrland

Fass allmänhet

vårdanalys

krisinformation

socialstyrelsen

Våra anslutna föreningar

 

 

Afasi Afasiföreningen i Västernorrland

Astma o Allergiföreningen

Attention

Autism Västernorrland

DBF Blodsjukasförening i Västernorrland
DHB DHB i Norrland

DIAB

Region Västernorrlands Diabetesförening
Elöverkänsligasförening i Västernorrlands län
EDS Ehlers-Danlos Förening i Västernorrland
FBIS Föreningen Blödarsjuka Västernorrland-Jämtlandsregon
FSDB Föreningen Sveriges Dövblinda i Västernorrland
FUB Föreningen Utvecklingsstörda barn o ungdom i  Västernorrland

 

HRF

 

Riksförbundet HJärtlung i Västernorrland

Hörselskadades distrikt i Västernorrland

IK Virtus

ILCO föreningen Västernorrland
Mag- och Tarmföreningen i Västernorrland
Neuro Neuroförbundet i Västernorrland
NjFV Njurföreningen i Västernorrlands län
Osteoporosföreningen i Västernorrlands län

PARK

Pso

Parkinsonföreningen Västernorrland

Psoriasisföreningen i Västernorrland

RBU Rörelsehindrade barn o ungdom i Västernorrland
Rfcf Cystisk Fibros i Södra Norrland

Reumatikerdistriktet i Västernorrland

RME RME-norr
RSMH Riksförbundet för Social o Mental Hälsa i  Västernorrland
RTP Västernorrlands Distrikt i Personskadeförbund

Strokeföreningen i Västernorrland

TF Tandhälsoförbundet Distrikt Västernorrland
Träpatronerna i Västernorrland

VNSF

Västernorrlands stamningsförening
YDF Y-Läns Dövasförbund