Om OSS

Full delaktighet för alla människor med funktionshinder i ett samhälle för alla!

Vårt Arbete

Att med givna mandat och ekonomiska resurser bevaka och stötta medlemsorganisationerna i de funktionshinderpolitiska frågor som har betydelse för organisationen.

Att aktivt i samverkan arbeta för goda villkor i funktionshinderorganisationerna i länet.

Att stödja medlemsorganisationerna genom samordning, utbildning och information.

Att genom bra verksamhet samverka och påverka beslutande organ och myndigheter.

Medlemmar

Medlemsföreningar

Grundades

Styrelsemedlemmar

”Att komma  tillsammans är början

Att förbli  tillsammans är framsteg

   Att arbeta tillsammans är framgång”

-Henry Ford

Vår Vison

Full delaktighet för alla människor med funktionshinder i ett samhälle för alla

Funktionsrätt Västernorrland verkar för ett samhälle där alla inkluderas. Vi värnar om allas lika värde, och jobbar kontinuerligt för att öka tillgängligheten i olika miljöer.

Att främja fysisk acceptans är en viktig del av vårt arbete. Vi strävar efter att skapa förutsättningar där varje individ, med sina unika förutsättningar, kan delta fullt ut i samhället.

Vi är övertygade om att vår vision är uppnåelig genom samarbete och gemensam insats. Tillsammans arbetar vi för ett öppet och inkluderande Västernorrland. Vi tar steg för steg, med beslutsamhet och engagemang, för att förverkliga vår dröm om ett samhälle där alla känner sig välkomna och värderade.

 

  •  Inkludering
  •  Allas Lika Värde
  •  Allas Rätt Till Tillgänglighet
  •  Fysisk Acceptans

styrelsen

Vega Näsström, Ordförande

vega2.nasstrom@gmail.com

Agneta Fredriksson Edin, Vice ordförande

agnetafedin@gmail.com

Roland Arthursson, Kassör 

roland.artursson@telia.com

Inger Almgren, Sekreterare

inger-almgren@gmail.com

Inger Wiberg, Ledamot

inglanar@yahoo.se

Elisabeth Henriksson, Ledamot

elisahenriksson@outlook.com

Stig-Axel Nilsson, Ledamot

stig_a@telia.com

Lars Berglund, Ersättare

lasse.b@live.se

Pia Niclasson, Ersättare

pia.harnosand@telia.com

Jan-Åke Vesterlund, Ersättare

janakke65@gmail.com

Vårt Kansli

Kansliet för Funktionsrätt Västernorrland är organisationens hjärta, där viktiga initiativ och strategier tar form. Det är här den dagliga verksamheten sköts och planer för framtiden smids. Ingrid Östberg, vår duktiga kanslist, är en central del i detta maskineri, där hon ser till att alla delar fungerar smidigt och effektivt.

Kansliet arbetar nära med styrelsen för att säkerställa att organisationens mål och visioner blir verklighet. Genom samordning av projekt, hantering av administrativa uppgifter, och stöd till våra medlemmar, är kansliet en oumbärlig del av vår struktur. Det är platsen där idéer blir till handlingar och där vår strävan efter ett inkluderande samhälle får vind i seglen.