Bidragsansökan

EXTRA bidragsansökan för särskilda aktiviteter

  • Berättigade att söka bidrag är medlemsorganisationerna i Funktionsrätt Västernorrland
  • Hänsyn skall tas till länsorganisationernas egna ekonomiska tillgångar
  • Kostnad för föreläsare, arvode, reseersättning samt påverkansarbete
  • Kursverksamhet som gynnar föreningens verksamhet
  • Funktionsrätt Västernorrland:s styrelse förbehåller sig rätten att prioritera bidragsansökan. Särskilt bör uppmärksammas de små föreningarnas särskilda behov.

 

Ansökningar om bidrag ur potten skall tillsändas Funktionsrätt Västernorrland:s kansli.

Med ansökan skall ekonomisk redogörelse medfölja, både föreningens ekonomiska situation samt kostnader för det ansökan gäller.

OBS: Beviljade medel utbetalas efter inlämnad redogörelse om genomförd aktivitet.

Blankett Ansökan/Kostnadskalkyl

Blankett Redovisning av genomförd aktivitet