Funktionsrätt

Västernorrland

Kommade Aktiviteter/Nyheter

Firande av 60-års Jubileum på St:Petri Logen

Firande av 60-års Jubileum på St:Petri Logen

Styrelsen tackar för alla gåvor. Ett särskilt tack till de duktiga underhållarna Jens och Leif från Mitt Revyn. Bilder från jubileumsdagen. Bild: Ingrid Östberg Bild: Jan-Åke Vesterlund Bild: Uno Gradin Bild: Jan-Åke Vesterlund Bild: Jan-Åke Vesterlund Bild: Ingrid...

60-års jubileum

60-års jubileum

Lördag 27 april kl. 16.00 firar vi 60 år som förening på St: Petrilogen i Härnösand, tillsammans med 2 st. från varje medlemsförening och speciellt inbjudna.

Häng med på möten och aktiviteter

Vårt Arbete

Funktionsrätt Västernorrlands syftar till att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättningar. I dialog med beslutsfattare, massmedia och andra samhällsaktörer är vi en samlad röst för våra medlemsföreningar.

Rättvisa och inkludering

Vi på Funktionsrätt Västernorrland strävar ständigt efter att skapa ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Tillsammans bygger vi broar, inte barriärer. Vi finns här för er – tillsammans gör vi skillnad.

Ett samhälle för alla

Vår mission är att säkra individens rätt till delaktighet och självbestämmande. Funktionsrätt Västernorrland arbetar för att alla ska få möjlighet att leva som andra – utan hinder och begränsningar.

Gemenskap och styrka

Hos Funktionsrätt Västernorrland står vi upp för alla människors rätt till delaktighet. Genom att förena våra röster, bygger vi ett starkare och mer inkluderande samhälle där varje individ kan trivas och frodas.