Årsmöte 2019

Hand som håller stenhjärta

Årsmöte den 28 maj 2019 17.00.
Detta gäller som kallelse till årsmöte.

Funktionsrätt Västernorrlands arbete skall innehålla följande huvudinriktningar:
– samordna och bedriva de handikappolitiska frågorna så att de får största möjliga slagkraft
– samordna utbildning, information och utvecklingspåverkan inom länsföreningarna
– vara en naturlig part och remissinstans i handikappfrågor
– vara rådgivare åt medlemsorganisationerna i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar